Πρόσκληση Συνεδρίασης Τ.Κ. Παύλου 22-3-2021 (1η/2021)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 5.30 μ.μ. στο κοινοτικό κατάστημα Παύλου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.