Διακήρυξη για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Φανερή, Πλειοδοτική και Προφορική Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Ορχομενού. Η εκμίσθωση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ορχομενού την Τετάρτη 17-3-2021 και ώρα από 10:00 π.μ. ως 11:00 π.μ.