04 Νοέ 2021

Πρόσκληση Σπουδά…ΖΩ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

Προσκαλεί

  1. Προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν στον κατάλογο ωφελουμένων της παρούσας δράσης σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.
  2. Επιχειρήσεις που παρέχουν διατακτικές σίτισης, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών των διατακτικών σίτισης προς τους ωφελούμενους της δράσης, σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.

Αντικείμενο της δράσης «σπουδά…ΖΩ!» αποτελεί η παροχή διατακτικών σίτισης αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), εφάπαξ, σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” ορίζεται η 19/11/2021 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 19/11/2021 και ώρα 24:00.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο συνημμένο έντυπο


04 Νοέ 2021

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2021

Το θέμα της φετινής εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:

Προστατεύουμε το Θηλασμό. Είναι ευθύνη όλων μας.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού στοχεύει:

  • Στην ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της προστασίας του θηλασμού
  • Στην εδραίωση του μητρικού θηλασμού ως ευθύνη ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία
  • Στη συμμετοχή και συνεργασία ιδιωτών και οργανισμών για αποτελεσματικότερη επιρροή
  • Στην κινητοποίηση για δράσεις σχετικά με την προστασία του θηλασμού για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (https://worldbreastfeedingweek.org/) καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος (https://www.lllgreece.org/εβδομάδα-θηλασμού-waba).