05 Ιαν 2022

Πρόσκληση Ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού 9.1.2022

Ο Προεδρεύων σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:30, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,  στο δημοτικό κατάστημα (25ης Μαρτίου 50), με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).