31 Ιαν 2022

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 και μέσω των ΚΕΠ

Το ΚΕΠ Ορχομενού ενημερώνει ότι θα χορηγούνται δελτία μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 κατόπιν ραντεβού. Ως ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων δελτίων ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2022 και λήξης η 31η Οκτωβρίου 2022.