Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του ΔΣ Ορχομενού την 7.6.2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα από 09.30 π.μ. ως και 13:30, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με θέμα της ημερήσιας διάταξης: