15 Ιούν 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης ΕΠΖ του Δήμου Ορχομενού την 19.6.2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: