31 Αυγ 2020

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο “Αποκατάσταση Οδοποιίας από Ζημιές που προκλήθηκαν από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα (Ζορμπάς)”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΖΟΡΜΠΑΣ)”  με προϋπολογισμό 145.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23-9-2020 και ώρα 10.00 πμ.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 28-9-2020 και ώρα 11.00 πμ.

 


31 Αυγ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο “Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης (Αντικατάσταση Αμιάντου) στην Τ.Κ. Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ) στην Τ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”  με προϋπολογισμό 59.995,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24/09/2020 και η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών είναι η 10.00 πμ.