Πρόσκληση Συνεδρίασης της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού 15-12-2020 (23η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης) την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.