17 Δεκ 2020

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (16η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.30 σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης),  με θέμα που αφορά στην ημερήσια διάταξη.


17 Δεκ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (15η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης),  με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.