Αποφάσεις Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 15ης συνεδρίασης 2022 (6-6-2022)

Αποφάσεις της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 6-6-2022.