23 Ιούν 2022

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΟΕ του Δήμου Ορχομενού την 28.6.2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


23 Ιούν 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού τη Δευτέρα 27.6.2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: