Πρόσκληση συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού την 10.5.2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: