28 Απρ 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου Τ.Κ. Ορχομενού

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

28 Απρ 2023

Διανομή ΤΕΒΑ στους δικαιούχους την Παρασκευή 5.5.2023

Ο Δήμος Ορχομενού, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, από ώρα 9.00 έως ώρα 14.00 θα πραγματοποιήσει διανομή των προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους.

26 Απρ 2023

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς σε καλλιέργειες από το χαλάζι στις 22.4.2023

Ενημερώνονται οι γεωκτηνοτρόφοι του Ορχομενού, που η φυτική τους παραγωγή έπαθε ζημιές από  το χαλάζι στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2023.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω.

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:

 1. Αροτραίες καλλιέργειες, ένα (1,00) ευρώ ανά στρέμμα
 2. Αμπελοειδή, Κηπευτικά, δύο (2,00) ευρώ ανά στρέμμα
 3. Καρποφόρα δέντρα, δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) ανά δέντρο, όταν τα δέντρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριζόμενα) σχήματα.
 4. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη), δέκα (10,00) ευρώ ανά στρέμμα
 5. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων, είκοσι (20,00) ευρώ ανά στρέμμα
 6. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων, σαράντα (40,00) ευρώ ανά στρέμμα
 7. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών, πενήντα (50,00) ευρώ ανά στρέμμα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Δήλωση ΟΣΔΕ 2022
 • Ταυτότητα
 • ΑΦΜ
 • Αρ. Λογαριασμού Α.Τ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ανταποκριτή Ε.Λ.Γ.Α Παναγιώτη Κουμπούρα στο Δήμο Ορχομενού και στο τηλέφωνο 22613-51126

25 Απρ 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου Τ.Κ. Ορχομενού

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε ΕΙΔΙΚΗ δια ζώσης συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 11.30 π.μ., για εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας Ορχομενού για τη δημοτική περίοδο έως 31-12-2023.

20 Απρ 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης της ΟΕ του δήμου Ορχομενού την 25.4.2023

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

19 Απρ 2023

Ανακοίνωση προς συμμετέχοντες πωλητές της λαϊκής αγοράς Ορχομενού

Καλούνται

 1. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί πωλητές στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού του δήμου Ορχομενού , σε συγκεκριμένους μήνες του έτους, να γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του δήμου μας, το ακριβές χρονικό διάστημα της ετήσιας δραστηριοποίησής τους (με αναφορά στον χρόνο έναρξης και λήξης), έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού του δήμου Ορχομενού , που δεν έχουν εκδώσει περισσότερα από δύο (2) δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ» εντός του έτους 2022 στην λαϊκή αγορά του δήμου μας, να το γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση , στο αρμόδιο Τμήμα του δήμου μας , έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Πληροφορίες:

Ιωάννα Πάνου

Τηλ. Επικοινωνίας : 22613-51014

19 Απρ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο(2) μηνών, για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, συνολικού αριθμού δεκαπέντε(15) ατόμων συγκεκριμένα: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων, Δύο(2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και ενός(1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εντός προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 19 /4/2023 έως και 25 /04/2023.

12 Απρ 2023

Εκπαιδευτική δράση για παιδιά άνω των 4 ετών στη ΔΒΟ την 19.4.2023

«Ας μιλήσουμε για το θάρρος και το ταλέντο που κρύβουμε μέσα μας,

με έναν μοναδικό τρόπο!!

Η τελεία, θα αποτελέσει το ξεκίνημα για κάθε μας δραστηριότητα!

 

Σε περιμένουμε την Τετάρτη 19/04 και ώρα 10:00-12:30 μμ,

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορχομενού.

Εμψυχώτρια της δράσης η κα. Αρέλια Ντούφο.

Για παιδιά από 4 ετών και άνω.

 

Πληροφορίες: κα. Μερτζάνη Ασημίνα, ΠΕ Διαμεσολαβητών – Κοινωνικός Επιστήμονας,

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά,

Τηλ.:22610 35122

11 Απρ 2023

Διακήρυξη Διαγωνισμού: Συντήρηση Μηχ/γικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Ορχομενού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού” προϋπολογισμού δαπάνης 42.110,40€ με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την Πέμπτη 27-04-2023 ημέρα και ώρα 15.00 μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3-05-2023 και ώρα 11.00 πμ από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Διακήρυξη