Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου Τ.Κ. Ορχομενού

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης: