Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2023-24

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Ορχομενού ότι οι αιτήσεις για επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2023-2024 θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς, από 8.30 π.μ – 13.00 μ.μ.

Δικαίωμα επανεγγραφής και εγγραφής έχουν τα νήπια που είναι γεννημένα το 2020 και 2021 και ξεκινούν τη φοίτηση αφού έχουν κλείσει τα 2,5 χρόνια.

Συνημμένα θα βρείτε τα απαιτούμενα, προς συμπλήρωση, έντυπα.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ