30 Νοέ 2023

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)».

Το έργο αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Ορχομενού από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Συγκεκριμένα, το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» της Πρόσκλησης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» εξασφάλισε στο Δήμο το ποσό των 37.200,00 ευρώ.

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορούσε αποκλειστικά την κατάρτιση Σ.Α.Π. από εξωτερικούς συνεργάτες. Ως εκ τούτου, η εν λόγω υπηρεσία είχε ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Για την εκπόνηση του Σ.Α.Π. λήφθηκαν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου μας, ενώ το τελικό σχέδιο που εγκρίθηκε και θα παραδόθηκε στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Περιγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π.».

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Εκπόνηση ΣΑΠ του Δήμου Ορχομενού

29 Νοέ 2023

Υπηρεσία Ύδρευσης: Διακοπή νερού στον Ορχομενό την Τετάρτη 29.11.2023

Ενημερώνουμε τους δημότες της Δ.Κ. Ορχομενού ότι, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023,  θα γίνει διακοπή νερού από τις 2:00 το μεσημέρι ως τις 5:00 το απόγευμα λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

 

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Ύδρευσης

27 Νοέ 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης του συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Ακραιφνίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης:

27 Νοέ 2023

Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής από το ΚΕΠ Υγείας του δήμου Ορχομενού

O Δήμος Ορχομενού και το ΚΕΠ Υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, διοργάνωσε από τις 13 έως τις 23 Νοεμβρίου 2023 δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ορχομενού  και εξετάστηκαν συνολικά 338 άτομα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 200 άτομα είχαν φυσιολογική μέτρηση, 128 άτομα βρέθηκαν με οστεοπενία και 9 άτομα με οστεοπόρωση.

Η Δήμαρχος κ. Καράλη Παρασκευή δήλωσε:

Η υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Δήμο μας. Η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των συμπολιτών μας στο πρόγραμμα μας δείχνει την σπουδαιότητα των δράσεων  πρόληψης για την υγεία, και για το λόγο αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Ευχαριστούμε θερμά το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων για τη στήριξη του έργου του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ορχομενού, όσο και για την άριστη συνεργασία. Θα συνεχίσουμε μέσω του ΚΕΠ Υγείας να συμβάλλουμε στην προώθηση της ιδέας της πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Η Υγεία και η Πρόληψή της είναι υπόθεση όλων μας.

21 Νοέ 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης ΕΠΖ του Δήμου Ορχομενού την 24.11.2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

20 Νοέ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2023

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2023.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΝΓΦΩΞ6-ΤΨ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023 ΜΕ ΑΔΑ 671ΨΩΞ6-ΞΕ8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ4.2023 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 9Ζ85ΩΞ6-ΑΦ7 ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023

20 Νοέ 2023

Υπηρεσία Ύδρευσης: Πιθανή διακοπή νερού στον Ορχομενό την Τρίτη 21.11.2023

Ενημερώνουμε τους δημότες της Δ.Κ. Ορχομενού ότι, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023,  είναι πιθανή η διακοπή νερού από τις 09:00 π.μ. ως τις 11:00 το πρωί λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

 

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Ύδρευσης

20 Νοέ 2023

Δήμος Ορχομενού: Διανομή ΤΕΒΑ στους δικαιούχους την 24.11.2023

Ο Δήμος Ορχομενού, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 8.00 π.μ. έως ώρα 14.00  θα πραγματοποιήσει διανομή των προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους.

17 Νοέ 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού τη Δευτέρα 20.11.2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: