20 Νοέ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2023

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου  σύμφωνα με τη ΣΟΧ 2/2023.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΝΓΦΩΞ6-ΤΨ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023 ΜΕ ΑΔΑ 671ΨΩΞ6-ΞΕ8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 101 ΤΗΣ ΣΟΧ4.2023 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 9Ζ85ΩΞ6-ΑΦ7 ΤΗΣ ΣΟΧ 4.2023

20 Νοέ 2023

Υπηρεσία Ύδρευσης: Πιθανή διακοπή νερού στον Ορχομενό την Τρίτη 21.11.2023

Ενημερώνουμε τους δημότες της Δ.Κ. Ορχομενού ότι, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023,  είναι πιθανή η διακοπή νερού από τις 09:00 π.μ. ως τις 11:00 το πρωί λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

 

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Ύδρευσης

20 Νοέ 2023

Δήμος Ορχομενού: Διανομή ΤΕΒΑ στους δικαιούχους την 24.11.2023

Ο Δήμος Ορχομενού, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, από ώρα 8.00 π.μ. έως ώρα 14.00  θα πραγματοποιήσει διανομή των προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους.