08 Απρ 2024

Την Τρίτη 9.4.2024 θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κοκκίνου

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες της Τ.Κ. Κοκκίνου ότι μέχρι αργά απόψε, Δευτέρα 8-4-2024, έγινε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να έχουμε την αμεσότερη αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Κοκκίνου.

Δεν κατέστη δυνατόν και γι’ αυτό ζητούμε την κατανόησή σας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η αυριανή ημέρα θα είναι η τελευταία ημέρα ταλαιπωρίας της τοπικής κοινωνίας.

 

 

08 Απρ 2024

Διορθώνεται η βλάβη που προέκυψε στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Κοκκίνου

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ότι έγινε η προμήθεια του νέου μοτέρ και της νέας αντλίας που απαιτούνταν για την διόρθωση της βλάβης για την ύδρευση του Δ.Δ. Κοκκίνου.
Προχωράμε στην μετατροπή και στην αντικατάσταση τους.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας!
Δεσμευόμαστε για την ομαλή ροή της ύδρευσης το συντομότερο δυνατό!
08 Απρ 2024

Η αποψίλωση και ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι υποχρέωση των δημοτών

Ο Δήμος Ορχομενού ζητά την προσοχή και τη συμβολή των δημοτών για την πρόληψη πυρκαγιών, δεδομένου ότι πλησιάζουμε στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι:

«Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το 2024, από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορχομενού, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων εύφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2019 & 4/2012) και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ορχομενού. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους υπόχρεους που δε θα συμμορφωθούν».

Επισημαίνεται ότι, στους χώρους που αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, όσο δηλαδή διαρκεί η αντιπυρική περίοδος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά στο 22613-51117.

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

08 Απρ 2024

Εμφάνιση του επιβλαβούς για τις καλλιέργειες εντόμου Spodoptera Frugiperda

Ενημερώνουμε τους αγρότες ότι έχει εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το πολυφάγο έντομο Spodoptera Frugiperda που προκαλεί ζημιές σε διάφορες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το αραβόσιτο, τις τομάτες και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22613-50175.