25 Απρ 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΕ Ορχομενού την Τρίτη 30.4.2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

25 Απρ 2024

Νέα Αντιπυρική Περίοδος: Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς

Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2024 και προς αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενημερώνουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους καθώς και όλους τους κατοίκους του Δήμου Ορχομενού ότι από 1-5-2024 μέχρι 31-10-2024, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, απαγορεύονται οποιεσδήποτε θερμές εργασίες και καύσεις σε δάση, δασικές,  χορτολιβαδικές και αγροτοκτηνοτροφικές εκτάσεις, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική Διάταξη 9 /2021 (Υπ’ αριθ. 15005 οικ. Φ.700.9 – ΦΕΚ. 1923/τ.Β΄/13-05-2021).

Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα την ανωτέρω 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Δήμος Ορχομενού