12 Απρ 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης του συμβουλίου της Δ.Κ. Ορχομενού

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού, προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 6.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

12 Απρ 2024

ΔΕΠΟΔΑΛ: Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λιβαδειάς της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Περαιτέρω, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.

ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2024 ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ