Οδηγίες για την καύση στην ύπαιθρο πριν την αντιπυρική περίοδο

Μέτρα για την καύση στην ύπαιθρο που ισχύουν μετά την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου κάθε έτους.

Επιτρέπεται η καύση κλαδεμάτων και πολυετών φυτειών από την 1η Νοεμβρίου ως και την 30η Απριλίου, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις: