21 Απρ 2021

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ορχομενού 23-4-2021 (2η/2021)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του τοπικού συμβουλίου σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ορχομενού, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 από ώρα 13:30 έως 15:00 με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


21 Απρ 2021

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων στο Δήμο Ορχομενού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη – αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας: δώδεκα (12) ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων και τριών (3) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 21/4/2021 ως και 28/4/2021.

Τηλέφωνα Ραντεβού: 22613-51105 και 22613-51106.