Η Νέα Αντιπυρική περίοδος από 1-5-2021 ως και 31-10-2021

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη υπ. αριθμ. 01/2021  της ΠΕ.ΠΥ.Δ Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται η χρήση πυρός σε όλη την αντιπυρική περίοδο 2021, από 1-5-2021 ως και 31-10-2021. Επίσης, δε θα χορηγούνται άδειες καύσης συμπεριλαμβανομένων των καλαμιών-σιτοκαλαμιών. Μοναδική εξαίρεση προβλέπεται για λόγους εστίασης ή θέρμανσης και μόνον σε εσωτερικούς – κλειστούς χώρους. Κατά συνέπεια δεν είναι επιτρεπτό το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο εν γένει καθώς και σε υπαίθριες συσκευές-κατασκευές τύπου barbeque εντός οργανωμένων (π.χ. κατασκηνώσεις) ή μη χώρων.