31 Μαΐ 2021

ΔΕΠΟΔΑΛ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τεχνικό Ασφαλείας

Η ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει την «παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα (1) έτος».

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την  4 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Λιβαδειά (Χριστοδούλου 12) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/2021 επισυναπτόμενη μελέτη με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως έχει συνταχτεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων.

Η διαδικασία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο  https://www.depodal.gr/archives/560


31 Μαΐ 2021

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 3-6-2021

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 33506/29.05.2021 (ΦΕΚ 2233/Β)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα  31 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00  έως και την  Δευτέρα  7  Ιουνίου  2021 και ώρα 6:00»,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η λειτουργία των λαϊκών αγορών ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , τους οποίους οι  συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά :

 • ΑΥΣΤΗΡΗ τήρηση των πέντε  (5) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών ,  χωρίς τοποθέτηση προϊόντων σε αυτή την απόσταση
 • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους του πάγκου ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΤΗ   θα είναι τα τρία  (3) μέτρα
 • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
 • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους (πωλητές/ καταναλωτές/κοινό)
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρων (1,5 μ.) μεταξύ των ατόμων

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή. 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ


26 Μαΐ 2021

Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού 26-5-2021 (7η/2021)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 14.00 με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


25 Μαΐ 2021

Οδηγός των τοπικών καταστημάτων και επιχειρήσεων στο site του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει, εκ νέου, τις τοπικές επιχειρήσεις, σε συνέχεια της ενημερωτικής επιστολής που είχε σταλεί από την 10/5/2021 στον εμπορικό σύλλογο, ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει το banner της επιχείρησής του στο email: ckonstantinou@orchomenos.gr προκειμένου να αναρτηθεί σε ειδική σελίδα του ιστοτόπου του Δήμου. Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η σελίδα αυτή να αποτελέσει έναν οδηγό, για κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με τα τοπικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ορχομενού.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22613-51112


25 Μαΐ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια”

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί:

 1.  Οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια
 2.  Επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια
 3.  Λοιπούς φροντιστές ατόμων με άνοια

όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με
άνοια” σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.

Αντικείμενο της δράσης “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια” αποτελεί η δωρεάν εκπαίδευση
(τηλε-εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και η υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των φροντιστών, παρέχοντας:

 • Πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση για τα συμπτώματα άνοιας, την εξέλιξη και τις διαθέσιμες
  θεραπείες.
 • Συγκεκριμένες δεξιότητες που επιτρέπουν αποτελεσματική αντιμετώπιση της σωματικής, ψυχολογικής
  και οικονομικής επιβάρυνσης της άνοιας.
 • Ατομικές ή /και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Παράλληλα θα δοθούν οι κατάλληλες γνώσεις για την πρόληψη στην ψυχική υγεία συνεπειών ενδεχόμενου νέου κύματος της πανδημίας.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων περιλαμβάνει διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα
πραγματοποιούνται Τρίτη και Τετάρτη (6:00μμ μέχρι 9:00μμ) καθώς και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης.


25 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΡΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτμώμενης αξίας 30,000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. κατά την οποί θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.


25 Μαΐ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού 26-5-2021

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης.


24 Μαΐ 2021

Κανόνες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 27-5-2021

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 31950/22.05.2021 (ΦΕΚ 2141/Β)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα  24 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00  έως και την  Δευτέρα 31 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00»,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η λειτουργία των λαϊκών αγορών ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , τους οποίους οι  συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά :

 • ΑΥΣΤΗΡΗ τήρηση των πέντε  (5) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών ,  χωρίς τοποθέτηση προϊόντων σε αυτή την απόσταση
 • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους του πάγκου ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΤΗ   θα είναι τα τρία  (3) μέτρα
 • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
 • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους (πωλητές/ καταναλωτές/κοινό)
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρων (1,5 μ.) μεταξύ των ατόμων

 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή .

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ


20 Μαΐ 2021

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι το γνήσιο της υπογραφής, εκτός από τα ΚΕΠ, θα βεβαιώνεται επίσης από τους αρμόδιους αντιδημάρχους (κτήριο Δημαρχείου) και τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Λουκά Τριανταφύλλου (Τμήμα εσόδων), καθημερινά από τις 08.00 το πρωί ως και τις 13.00. Για τους δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων αρμόδιος είναι και ο αντίστοιχος Πρόεδρος της κοινότητας.