29 Απρ 2021

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 29-04-2021 έως και την Τρίτη 11-05-2021στο Δήμο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ έως 13.00 μ.μ και κατόπιν προ-συνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού,

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22613 51105, 22613 51106.


29 Απρ 2021

ΔΕΠΟΔΑΛ: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ΣΟΧ 1/2021

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων (Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και των απορριφθέντων) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ.


29 Απρ 2021

Αίτηση για χρήση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Ορχομενού ενόψει της επαναλειτουργίας της εστίασης στις 3 Μαΐου 2021 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του υγειονομικού πρωτοκόλλου, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συνοδευόμενη με πρόχειρο σκαρίφημα του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου και του αιτούμενου.

Σκοπός της ενέργειας αυτής αποτελεί η χορήγηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, εφόσον μετά την εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πληρούνται οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας.