Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ΟΕ του Δήμου Ορχομενού στις 13-8-2021 (15η/2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.