05 Αυγ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού τη Δευτέρα 9-8-21 (14η/2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


05 Αυγ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παύλου (6-8-2021)

Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα Παύλου την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 8.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.