Αποφάσεις της Ο.Ε. Ορχομενού από τη συνεδρίαση της 31.3.2023

Αποφάσεις της 5ης συνεδρίασης του 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 31-3-2023.

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής