Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου Τ.Κ. Ορχομενού

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε ΕΙΔΙΚΗ δια ζώσης συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 11.30 π.μ., για εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας Ορχομενού για τη δημοτική περίοδο έως 31-12-2023.