09 Ιούν 2023

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού την Τρίτη 13.6.2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης.

08 Ιούν 2023

Δήμος Ορχομενού: Αναστολή λειτουργίας των σχολείων της Α’ θμιας εκπαίδευσης την 9.6.2023

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων της Α’ θμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) στο Δήμο Ορχομενού (ΔΕ Ορχομενού και ΔΕ Ακραιφνίας) την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων εξαιτίας του σεισμού της Πέμπτης 8 Ιουνίου 2023.

07 Ιούν 2023

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού Πρόσληψης προσωπικού τριών ατόμων (3) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός 28ης Οκτωβρίου 50, ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εντός προθεσμίας πέντε(5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλ. από 08/6/2023 έως και 12 /06/2023.

06 Ιούν 2023

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του ΔΣ Ορχομενού την 7.6.2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα από 09.30 π.μ. ως και 13:30, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

02 Ιούν 2023

Λειτουργία του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης το Σάββατο 3.6.2023

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι το  Σάββατο 3 Ιουνίου 2023, από τις 8 το πρωί ως και τις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε λειτουργία το Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης.

 

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Άρδευσης

02 Ιούν 2023

Διαγωνισμός έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ορχομενού”, CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας), προϋπολογισμού 401.209,68€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 03/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Η ημερομηνία καταληκτικής αποσφράγισης είναι η Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 195506)

Αγροτική_Οδοποιία_Ορχομενού

 

01 Ιούν 2023

Άδεια χρήσης νερού απαιτείται για όσους ποτίζουν από το Κλ. Κύκλωμα Άρδευσης

Καλούνται οι αγρότες που επιθυμούν να ποτίσουν από το Κλειστό Αρδευτικό Σύστημα του Δήμου μας, καθώς και από τις δημοτικές – κοινοτικές γεωτρήσεις, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο Ορχομενού (Τμήμα Εσόδων) για να εφοδιαστούν με άδεια χρήσης νερού .

Τονίζεται δε ότι, χωρίς άδεια χρήσης νερού δεν θα μπορεί κάποιος να ποτίσει!      

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ