14 Φεβ 2024

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της ΔΕ του δήμου Ορχομενού

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

14 Φεβ 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης του συμβουλίου της Δ.Κ. Ακραιφνίου

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ακραιφνίου, προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Κατάστημα της Δ.Κ. Ακραιφνίου, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης: