27 Φεβ 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΕ Ορχομενού την 1.3.2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτική Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

27 Φεβ 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του καθώς και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων στην 1η συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ, στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και ώρα 5.00 μ.μ.