08 Φεβ 2024

Δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ σε Κόκκινο, Κάστρο την 9.2.2024

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid test στις τοπικές κοινότητες Κοκκίνου και Κάστρου ως εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου 2024

  • ΚΟΚΚΙΝΟ        09:00 – 11:00        ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • ΚΑΣΤΡΟ          11:30 – 14:30          ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

08 Φεβ 2024

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, δηλαδή πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, υποχρεούνται να καταγραφούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr ως εξής: