Περίληψη συνοπτικής κατάστασης ΠΥ 2024 του Δήμου Ορχομενού

Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την περίληψη της Συνοπτικής Κατάστασης ψηφισθέντος προϋπολογισμού  Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Ορχομενού, οικονομικού έτους 2024.