Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού την Πέμπτη 30.5.2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ορχομενού, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: