27 Μαΐ 2024

Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι υποχρέωση των δημοτών

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΧΟΜΕΝΟΥ εν όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (1/05/2024-31/10/2024)  και με βάσει το άρθρο 1 της «πυροσβεστικής διάταξης» 20/2024 στην οποία αναφέρεται ότι:

«… Οι ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές  των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους , υποχρεούται α) να προβαίνουν σε καθαρισμό  των οικοπέδων τους και να διατηρούν τα οικόπεδα καθαρά.

Διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

Α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλάδων καθώς και των κλάδων που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με κτίσμα

Β) Απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα τα ξερά χόρτα και ξερά κλαδιά

Γ) Αποκλάδοση κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους , ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δένδρου

Δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψή του εδάφους

Ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καστών , αναφλέξιμων ή εύφλεκτων υλικών , αντικειμένων και απορριμμάτων …»

καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες οικοπέδων στις Τ.Κ. του Δήμου Ορχομενού να συμμορφωθούν στις υποδείξεις του ανωτέρω άρθρου.

Σε αντίθετη περίπτωση σύμφωνα και με το άρθρο4 /2024 της ανωτέρω διάταξης να προβεί αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό του οικοπέδου επιβάλλοντας το αντίστοιχο πρόστιμο και τα έξοδα καθαρισμού ( άρθρο 6) . στους ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ακόμη ότι οι δημότες σε εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων ( ΑΔΑ : ΠΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) (  ακίνητα εντός δασικής έκτασης ή σε απόσταση 300 μ. από δασική έκταση ή αλσύλλιά ) είναι υποχρεωμένη να εκπονήσουν και να υποβάλλουν στην σχετική πλατφόρμα του Υπ. Εσωτερικών μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας ακινήτου καθώς και να μεριμνήσουν για την υλοποίησή της. Κατόπιν ο Δήμος θα πρέπει να εκλέξει δειγματοληπτικά την υλοποίηση της μελέτης αυτής από τους ιδιοκτήτες

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

27 Μαΐ 2024

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη προσωπικού 14 ατόμων με ΣΟΧ

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας:

οδός 28ης Οκτωβρίου 50, Ορχομενός Βοιωτίας,

ειδικότερα στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού δηλαδή από 28-05-2024 έως και 31-05-2024