Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΕ Ορχομενού την Παρασκευή 24.5.2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: