Αποφάσεις Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 9ης συνεδρίασης 2021 (23-6-2021)

Αποφάσεις της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 23-6-2021.