02 Ιούλ 2021

Ολοκλήρωση του γενικού δολωματικού ψεκασμού καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021

Η Δ.Α.Ο.Κ. – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021 ενημερώνει ότι ο γενικός δολωματικός ψεκασμός ξεκίνησε στις 23-6 και έληξε στις 30-62021.

Εφαρμόστηκε μόνο στις ορεινές περιοχές της Π.Ε. λόγω έντονων κλιματολογικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν στα πεδινά οι οποίες οδηγούν σε φυσική μείωση του πληθυσμού του εντόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της υπηρεσίας μας: 22613 – 50175.


02 Ιούλ 2021

Προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση που υπέβαλλε ο Δήμος Ορχομενού στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Στα 12.924.320,50 ευρώ ανέρχονται οι προτάσεις του δήμου Ορχομενού  για έργα υποδομής, περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, υπαίθρου και των οικισμών,  Ψηφιακής Σύγκλισης, Πολιτικής Προστασίας-προστασίας της Δημόσιας Υγείας-Τεχνικής Παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης.

Ο δήμος Ορχομενού με μεθοδικότητα και ορθολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό κατέθεσε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικά  8 προτάσεις που περιλαμβάνουν έργα τα οποία βελτιώνουν το επίπεδο της καθημερινότητας των δημοτών μας.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:

  • Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης  Τ.Κ. Λουτσίου – Τ.Κ. Διονύσου  και  σποραδικά στην Τ.Κ.  Ορχομενού’’  με προϋπολογισμό  1.054.000 ευρώ.
  • Κατασκευή Βιολογικού καθαρισμού και ΔΑ Οικισμού Παύλου Δήμου Ορχομενού με προϋπολογισμό 3.224.000 ευρώ
  • Γωνιές Ανακύκλωσης και Προμήθεια Εξοπλισμού Διακριτής Συλλογής Απορριμμάτων στο δήμο Ορχομενού με προϋπολογισμό  1.407.648 ευρώ
  • Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας του δήμου Ορχομενού με προϋπολογισμό  2.480.000 ευρώ.
  • Εξειδικευμένες Δράσεις – Ενέργειες και Εφαρμογή Ευφυών Τεχνολογιών για Πολιτική Προστασία και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για το Δήμο Ορχομενού με προϋπολογισμό 1.446.432,1 ευρώ
  • Μελέτη για την συνολική αξιοποίηση των Πηγών των Χαρίτων με προυπολογισμό 620.000 ευρώ.
  • Συντήρηση – Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων 1ουΔημοτικού Ορχομενού – Δημοτικού Ακραιφνίου- Λύκειο Ορχομενού – Γυμνάσιο Ακραιφνίου & Δημοτικό Κάστρου» με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.
  • Ηλεκτροκίνητα Οχήματα του Δήμου Ορχομενού με προυπολογισμό 1.692.240,4 ευρώ.

Σύνολο 12.924.320,50 ευρώ

 

Η Δήμαρχος Ορχομενού με αφορμή την υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, με διαφάνεια σε κάθε κίνησή μας, διεκδικούμε πόρους για την υλοποίηση έργων που θα αλλάξουν την πορεία του δήμου μας.

Με ευθύνη σχέδιο και σωστό προγραμματισμό ανταποκριθήκαμε στο σύνολο σχεδόν των αξόνων που διαθέτει το πρόγραμμα «πρόκληση» για την αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση στο σύνολο των  προτάσεων που καταθέσαμε καθώς ο Δήμος Ορχομενού δεν είχε υποβάλλει καμία απολύτως πρόταση στο αντίστοιχο χρηματοδοτικό εργαλείο της προηγούμενης περιόδου με τίτλο «Φιλόδημος  Ι ».

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση και κατάθεση αυτών των προτάσεων στο υπουργείο εσωτερικών.


02 Ιούλ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΚΔΒΜ του Δήμου Ορχομενού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ορχομενού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
2 Νέες  τεχνολογίες στην  Τρίτη  ηλικία 25
3 Ανακύκλωση  και κομποστοποίηση 25
4 Συμβουλευτική  σε  εξειδικευμένα  θέματα (σχολικός  εκφοβισμός διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κτλ). 25
5 Οικολογικές  λύσεις  για  το  σπίτι 25
6 Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά 25
7 Βασικά Αγγλικά Α2 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δήμο και στο Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού:

Τηλ. : 2261351123 (Μέττα Αλίνα)

Ταχ. Διεύθυνση: Πεσόντων Μαχητών 8, Ορχομενός

Email: ametta@orchomenos.gr

Τηλ: 2261034001 (Παππά Μαίρη)

Ταχ. Διεύθυνση: Μινύου 3, Ορχομενός

Email: mpappa@orchomenos.gr

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που θα υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Ορχομενού απαραίτητα με το δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.