Αποφάσεις Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 11ης συνεδρίασης 2021 (6-7-2021)

Αποφάσεις της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 6-7-2021.