Αποφάσεις Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 12ης Συνεδρίασης 2021 (14-7-2021)

Αποφάσεις της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 14-7-2021.