05 Αυγ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού τη Δευτέρα 9-8-21 (14η/2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


05 Αυγ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παύλου (6-8-2021)

Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα Παύλου την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 8.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


03 Αυγ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα ΚΔΒΜ του Δήμου Ορχομενού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ορχομενού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
2 Νέες  τεχνολογίες στην  Τρίτη  ηλικία 25
3 Ανακύκλωση  και κομποστοποίηση 25
4 Συμβουλευτική  σε  εξειδικευμένα  θέματα (σχολικός  εκφοβισμός διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κτλ). 25
5 Οικολογικές  λύσεις  για  το  σπίτι 25
6 Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά 25
7 Βασικά Αγγλικά Α2 50

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δήμο και στο Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού:

Τηλ. : 2261351123 (Μέττα Αλίνα)

Ταχ. Διεύθυνση: Πεσόντων Μαχητών 8, Ορχομενός

Email: ametta@orchomenos.gr

Τηλ: 2261351109 (Παππά Μαίρη)

Email: mpappa@orchomenos.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


03 Αυγ 2021

Υποβολή Δηλώσεων για ζημιές στους γεωργοκτηνοτρόφους λόγω καύσωνα

Ενημερώνονται οι γεωργοκτηνοτρόφοι των περιοχών Ορχομενού, Παύλου, Αγίου Δημητρίου, Διονύσου και Πύργου, των οποίων η φυτική παραγωγή έπαθε ζημιές από τον καύσωνα στις 2 Αυγούστου 2021, ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Δήλωση ΟΣΔΕ 2021

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. κ. Παναγιώτη Κουμπούρα στο τηλέφωνο 22613 51126.