Κατεπείγουσα συνεδρίαση Ο.Ε. του δήμου Ορχομενού την 27.9.2023

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα, δια ζώσης,  συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: