Αποφάσεις της Ο.Ε. Ορχομενού από τη συνεδρίαση της 18.9.2023

Αποφάσεις της 11ης συνεδρίασης του 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 18-9-2023.

11η Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής