Αποφάσεις της Ο.Ε. Ορχομενού από τη συνεδρίαση της 27.9.2023

Αποφάσεις της 12ης συνεδρίασης του 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 27-9-2023.

12η Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπής