10 Αυγ 2020

ΕΛΓΑ: Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τη βροχόπτωση στις  08/08/2020 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες Ορχομενού, Αγ. Δημητρίου και Πύργου

Ειδοποιούνται οι γεωργοκτηνοτρόφοι του ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΠΥΡΓΟΥ που η φυτική  παραγωγή τους έπαθε ζημιές από  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την  ΔΕΥΤΕΡΑ 24  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω.

 

1 Για ζημιές στη φυτική παραγωγή

Α. Αροτραίες καλλιέργειες ένα ευρώ (1.00) ανά στρέμμα

Β. Αμπελοειδή, Κηπευτικά δύο ευρώ (2.00)  ανά στρέμμα

Γ. Καρποφόρα δένδρα  Δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) ανά δένδρο όταν τα δένδρα

αναπτύσσονται σε ελεύθερα η γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) δέκα

Ευρώ (10.00) ανά στρέμμα.

Ε. Καλλιέργειες  δρεπτών ανθέων είκοσι ευρώ (20.00) ανά στρέμμα .

ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων

σαράντα ευρώ (40.00) ανά στρέμμα.

Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών πενήντα ευρώ (50.00) ανά στρέμμα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά .

  1. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε 2020
  2. Ταυτότητα
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Αρ. Λογαριασμού Α.Τ.Ε.

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ανταποκριτή Ε.Λ.Γ.Α Παναγιώτη Κουμπούρα στο Δήμο Ορχομενού. Τηλ.22613/51126

10 Αυγ 2020

Πρόσκληση 11ης τακτικής, δια περιφοράς, συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού έτους 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020  σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ που θα διεξαχθεί από ώρα 11.00  έως 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

10 Αυγ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (14η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.

10 Αυγ 2020

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.