Πρόσκληση Συνεδρίασης της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού την 17-5-2021 (7η/2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. σε τακτική, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.