25 Μαΐ 2021

Οδηγός των τοπικών καταστημάτων και επιχειρήσεων στο site του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει, εκ νέου, τις τοπικές επιχειρήσεις, σε συνέχεια της ενημερωτικής επιστολής που είχε σταλεί από την 10/5/2021 στον εμπορικό σύλλογο, ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει το banner της επιχείρησής του στο email: ckonstantinou@orchomenos.gr προκειμένου να αναρτηθεί σε ειδική σελίδα του ιστοτόπου του Δήμου. Ο στόχος του εγχειρήματος είναι η σελίδα αυτή να αποτελέσει έναν οδηγό, για κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με τα τοπικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ορχομενού.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22613-51112


25 Μαΐ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια”

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί:

  1.  Οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια
  2.  Επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια
  3.  Λοιπούς φροντιστές ατόμων με άνοια

όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με
άνοια” σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.

Αντικείμενο της δράσης “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια” αποτελεί η δωρεάν εκπαίδευση
(τηλε-εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και η υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των φροντιστών, παρέχοντας:

  • Πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση για τα συμπτώματα άνοιας, την εξέλιξη και τις διαθέσιμες
    θεραπείες.
  • Συγκεκριμένες δεξιότητες που επιτρέπουν αποτελεσματική αντιμετώπιση της σωματικής, ψυχολογικής
    και οικονομικής επιβάρυνσης της άνοιας.
  • Ατομικές ή /και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Παράλληλα θα δοθούν οι κατάλληλες γνώσεις για την πρόληψη στην ψυχική υγεία συνεπειών ενδεχόμενου νέου κύματος της πανδημίας.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων περιλαμβάνει διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα
πραγματοποιούνται Τρίτη και Τετάρτη (6:00μμ μέχρι 9:00μμ) καθώς και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης.


25 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΡΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” εκτμώμενης αξίας 30,000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. κατά την οποί θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.


25 Μαΐ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού 26-5-2021

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης.