17 Μαΐ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού 20-5-2021 (6η/2021)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 18.30, σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


17 Μαΐ 2021

Ζητούνται Απογραφείς από την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας ως τις 22/06/2021.

Για το λόγο αυτό ζητάει Απογραφείς, οι οποίοι θα εντάσσονται μετά από αίτησή τους στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021. Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων ναπό το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχείρησεων και Οργανισμών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας 18-67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΣΤΑΤ Λιβαδειάς και να κάνουν την αίτησή τους από τις 14-05-2021 ως και τις 18-05-2021 στις 12 το βράδυ.


17 Μαΐ 2021

Ανάρτηση Μητρώου Αρρένων του Δήμου Ορχομενού έτους 2020

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες του ότι καταρτίστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2020 από δημότες του Δήμου Ορχομενού (ο κατάλογος βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο).

Ο κατάλογος αυτός θα βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα από 17/05/2021 ως και 17/06/2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και μέσα στην παραπάνω προθεσμία να υποβάλλουν σε εμάς τις τυχόν ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής”.


17 Μαΐ 2021

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς την Πέμπτη 20-5-2021

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/Β)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή 14 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00  έως και την  Δευτέρα 24 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00»,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η λειτουργία των λαϊκών αγορών ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , τους οποίους οι  συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά :

  • ΑΥΣΤΗΡΗ τήρηση των πέντε  (5) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών ,  χωρίς τοποθέτηση προϊόντων σε αυτή την απόσταση
  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους του πάγκου ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΤΗ   θα είναι τα τρία  (3) μέτρα
  • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
  • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους (πωλητές/ καταναλωτές/κοινό)
  • Τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρων (1,5 μ.) μεταξύ των ατόμων

 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή .

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ